07/11/2018

De Zandbak'I don’t want to live a fancy life,' she said. 'The race for money is like a rat race.
And the more we think we need, the worse it will get.
But let’s say we can reach enough to buy ourselves a small old house out in nature that we can build out later,
preferrably with some land around to grow some of our own vegetables and fruit, that would be paradise for me, really. 

Wouldn’t that be enough?'
(Sereno Sky, The Lonely Traveller)

In het vorige bericht benaderden we de psychologische mindcontrol via ‘de vierde weg’ geïnspireerd op Gurdjieff en Ouspensky. In dit bericht komt er andere invalshoek aan bod en gebruiken we een analogie (de zandbak) om een en ander duidelijk te maken. De zandbak analogie komt oorspronkelijk van Arthur & Fiona Christian van het Love for Life kanaal. Er zijn drie hoofdstukken in dit bericht. In deel 1 overlopen we enkele aspecten van het huidige systeem op Aarde wat voornamelijk gericht is op globalisme (en haar vele nadelen). In deel 2 gebruiken we een analogie om te verduidelijken hoe we het 'systeem van het beest' zelf mee helpen manifesteren en bevestigen via de gemanipuleerde mind (gedachten, emoties, woorden, taal,...). En deel 3 toont twee oplossingen om de 'Droom van het Leven' te herstellen: het Familiedomein op een Levensdorp en een nieuwe educatie gebaseerd op de Anastasia boeken.
Het aardse ruimtepak (lichaam) met zijn sensoren (zintuigen), bio-computer (mind) en personage (ego) vormen een eerste beperking die elke menselijke ervaring kleuren en bepalen. Want het mind/body complex werkt als een soort lens of mechanisme waardoor en waarlangs de Mens (als een uniek en individueel brandpunt van oneindig Bewustzijn) de wereld begrijpt, creëert en ervaart. Maar vanaf de geboorte wordt men nog eens gelabeld en krijg iedereen een naam, een religie, een nationaliteit, een ras, een status, een omgeving,...Dat is de tweede versluiering. En dan volgt een opvoeding gevuld met de gedachten, ideeën en theorieën van anderen. En daarna een voortdurende lawine van berichten, beelden, verhalen en (fake) nieuws via media en smartphone.

Op die manier wordt jouw leven ontworpen en subtiel gestuurd door andere mensen, door een 'informatie systeem'. En dat alles heeft ook een invloed op jouw relaties, levensstijl, waarden, meningen, interesses, gewoonten, behoeften,...op je gedachten en gevoelens. Jouw oneindige potentieel wordt ingeperkt, begrensd, gekooid, gevangen, misleid, misbruikt,...
Vanuit die instelling ga je dan een leven voor jezelf creëren en automatisch ook een bepaalde maatschappij en een (vooraf geprogrammeerde) wereld in stand houden. Gedachten zijn namelijk krachten, overtuigingen resulteren in acties, beelden worden uiteindelijk dingen (de wetenschap der ver-beeld-ding). Die menselijke gedachtekracht wordt al eeuwenlang gemanipuleerd om een bepaalde matrix op Aarde in stand te helpen houden.
Maar niet lang meer... 

Want steeds meer mensen laten de beperkende software programma's los die werden en worden ge-upload in hun mind en maken opnieuw verbinding met hun oorspronkelijke Zelf waar liefde, waarheid en wijsheid wonen...(meditatie kan helpen, en de natuur). Mindcontrol wordt dan mindpower. Van slachtoffer naar Creator. Het frequentieveld van de gedachtekracht verandert nu bij steeds meer mensen en zal een nieuwe wereld manifesteren. Dit proces van 'ontwaken' is wereldwijd aan de gang. De bijbel noemt het apocalyps (openbaring), de new age noemt het ascensie, in de oosterse religies spreken ze over moksha, de advaita noemt het Zelfrealisatie.

Wie was je voordat de wereld vertelde wie je moest zijn?
Het antwoord is niet te vinden met de mind, maar in de stilte van jouw hart.

Het systeem van het beest

We leven met zijn allen in de buik van het beest en creëren onder geprogrammeerde hypnose de surrogaatwerelden en virtuele simulaties (de aardse gebieden en de hemelgebieden). Hier volgen slechts enkele kenmerken van het virtuele wereldsysteem.

°°° De voedsel piramide °°°
 
Ieder levend wezen dient een ander levend wezen te doden om zelf in leven te kunnen blijven. Ieder wezen staat ergens op de piramide en geeft/neemt energetisch en fysiek voedsel. Dit toont aan dat we niet in de Oorspronkelijke Wereld leven (base reality) maar in een corrupt, holografisch, virtueel matrixsysteem. Als mensheid houden we ‘lagere’ diersoorten in gevangenschap om ze te pijnigen, te vergiftigen en vet te mesten en daarna op te eten. Deze hele 3D matrix is gebaseerd op het doden van levende wezens en op stervensprocessen (alles gaat dood) waardoor we makkelijk vastraken in een lage frequentieband. Veganisme en vegetarisme zijn dan ook de eerste stappen om de matrix te kunnen verlaten (zoals ook alle esoterische scholen aanbevelen).
Maar ook wij Mensen zijn een bron van voedsel voor bepaalde wezens. Het voedsel dat de entiteiten ‘boven’ ons op de piramide consumeren is onze zielen-energie (bio-fotonen). De ziel is een organisch/geestelijke ‘batterij’ die de avatar (het lichaam) in leven houdt en animeert tijdens een incarnatie. Deze ‘batterij’ is samen met onze emoties een soort supervoedsel voor bepaalde entiteiten/wezens (archonten bvb.). Ook de frequentietrilling (energetische lading of fijnstoffelijke substantie) van de vloeistoffen in het lichaam zijn een bron van voedsel (en vooral dan bloed, mannensperma, vrouwelijk ejaculaat en tranen). Planeet Aarde is in feite een boerderij voor energetisch voedsel en de Mensen worden leven na leven gerecycleerd en ‘geoogst’ via de reïncarnatie cyclus. In tal van Hollywood films wordt deze waarheid getoond (Jupiter Rising, The Matrix, Cloud Atlas, The Island). Want Hollywood vertelt (in deze omgekeerde wereld) in feite de (gedeeltelijke) waarheid vermomd als fictie, terwijl de media vooral leugens vertellen vermomd als feiten (fake news).

°°° De trauma matrix °°°

Een kleine, elitaire groep bestuurt en controleert de wereldbevolking volgens een destructieve agenda gebaseerd op geld, geweld, angst, schaarste en binnenkort transhumanisme en virtual (fake) reality. De machtsstructuur in de matrix is een piramidale hiërarchie gestut door verschillende pilaren zoals monetaire systemen, religies, big pharma, media kanalen, artificiële intelligentie, militaire groepen, occulte genootschappen, bloedlijnen en royalty. De massa wordt gestuurd (via mindcontrol) vanaf de geboorte door propaganda, social engineering, perception management en dumbing down onderwijs. Alles wordt gemanipuleerd en uitgevoerd als een vooraf uitgeschreven Hollywood script. Dit alles maakt dat er slechts een paar duizend managers aan de piramidetop nodig zijn om 8 miljard Mensen hun wil, agenda en matrixsysteem op te leggen aan de naïeve en gehoorzame massa.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1)

°°° De software codering °°° 

Het matrixhologram wordt gestuurd en gecreëerd door een softwareprogramma dat ieder Mens (onbewust) helpt meeschrijven. Bekende basis coderingen zijn geometrie, wiskunde, de gulden snede, de Fibonacci rij, symbolen, rituelen, cultuur,...en vooral taal, woord en alfabet waarover onderstaand bericht handelt. Taal, woord en klank zijn namelijk magische instrumenten tot manifestatie en hoe de (Engelse) taal vol zit met dubbelzinnigheden (dubbelspraak) en verborgen betekenissen wordt prachtig aangetoond in ‘The Golden Web’.

°°° De autoriteit mythe °°° 

De Mens heeft zijn aangeboren wijsheid en kennis, zijn inherente kracht, vrijheid en soevereiniteit weggegeven aan allerlei instanties buiten zich. Alle landen zijn dictaturen geworden onder het mom van democratie waar steeds meer regels, wetten en camera’s de massa volgzaam moet houden. Ieder kind wordt geboren als een genie en met een liefdevol hart. Maar onderwijs, opvoeding, vaccinaties, medicatie, chemtrails en allerlei storingsfactoren maken daar snel komaf mee. De enige geldige autoriteit is het eigen soevereine hart. De beste basis voor alle gedachten en keuzes is liefde. De makkelijkste weg naar inzicht, vrijheid en wijsheid is via de natuur.

°°° De priesterkastes °°° 

Zo noemt Anastasia de verborgen machten en krachten achter de schermen die (vergeet dit nooit!) volledig afhankelijk zijn van onze medewerking om hun spelletjes te kunnen opdringen. De dag dat we als mensheid kiezen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en eruit te stappen (leave the system) stort de hele piramide van controle in elkaar en slaan we het pad naar vrijheid in. Chronologie:
 • De priesterkastes gebruiken de wetenschap der verbeelding (mindcontrol) om valse beelden, verhalen en gedachten in het bewustzijn te brengen. Deze beelden genereren een collectief gedragen virtuele realiteit en piramidaal gestuurde patriarchale samenleving geleid door zo’n 300 families.
 • Men neemt het land af van de Mensen via oorlog, eigendomsrecht en wetgeving. Een Mens zonder land kan namelijk niet langer voor zichzelf en zijn gezin zorgen en is afhankelijk geworden van corporaties en externe autoriteiten. 
 • Men introduceert royalty, regeringen, politiek en hun militaire apparaten als sociaal controle- en manipulatie systeem.
 • Men introduceert de religies als spiritueel controle- en manipulatie systeem.
 • Men introduceert het geldsysteem gebaseerd op schuld en rente en belastingen als economisch controle- en manipulatie systeem. 
 • Deze systemen maken vele Mensen gek, corrupt, onwetend en egocentrisch.
 • Men begint de grote oorlog tegen allen en alles, de vernietiging van moeder Aarde, de giftige landbouw, de afslachting der dieren, de aanval op het lichaam via gedegenereerd voedsel en vaccinaties, het zaaien van terreur en oorlog, de chemtrails en stralingsvelden, enzovoort...
 • Men introduceert het digitale spinnenweb van mind- en heartcontrol via tv, games, smartphones, transhumanisme, the internet of things,...waar velen in verstrikt raken en hun eigenheid verliezen.
°°° Verdeel en heers °°° 

Dit is de oudste truc uit het boek en het is een uitstekende methode om de mensheid te overheersen en te sturen. Alle gevestigde instituten, maatschappelijke modellen, politieke bewegingen, sociale instanties,...zijn gericht op verdeling en afscheiding waardoor vele Mensen voortdurend in een vibratie van angst, strijd, competitie en afgunst gehouden worden. Enkele voorbeelden:
 • Religies --> mijn god is de enige ware god en is beter dan jouw god; sommige Mensen zijn uitverkorenen, anderen worden verdoemd; allerlei geboden, rituelen, dogma's en richtlijnen brengen verdeeldheid en controle.
 • Onderwijs --> een puntensysteem en examens om te verdelen in goede en slechte leerlingen.
 • Geld --> verdeling in rijk en arm.
 • Politiek --> rechtse en linkse partijen luisteren beiden naar dezelfde broodheren, stemmen is zinloos want alle kandidaten voeren de agenda uit, stemmen zorgt voor een vals gevoel van democratie en brengt onenigheid en verdeling in diverse kampen en standpunten.
 • Werk --> er zijn jobs met status, aanzien en rijkdom en jobs die afstompen, ondergewaardeerd en slecht betaald zijn.
 • Maatschappij --> iemand wordt beoordeeld naargelang hij/zij ‘geslaagd’ of ‘mislukt’ is in het leven volgens de verzamelde rijkdom en vriendenkring op social media.
 • Samenleving --> er zijn uitverkoren volkeren met vele privileges en er zijn volkeren die vernietigd en weggejaagd mogen worden (indianen, vluchtelingen, Roma, Palestijnen,…).
 • Rechtspraak --> niet iedereen is gelijk voor de wet.
 • Bestuur --> er zijn autoriteiten, koningen, generaals, pausen en presidenten en er zijn gewone burgers, arbeiders, soldaten en paria’s.
 • Economie --> verdeling in rijke landen en arme landen, er is uitbuiting, plundering, slavernij, mensenhandel,…
 • Racisme --> er zijn minderwaardige en superieure rassen.
 • Speciesme --> er zijn vrije dieren, wilde dieren voor de jacht, huisdieren en voedseldieren.
 • Genderisme --> de verdeling in steeds meer geslachtelijke en seksuele subgroepen.
 • Darwinisme --> de sterkste blijft, de zwakkere verdwijnt.
Dit hele verdeel en heers systeem zit zo diep ingebakken in het bewustzijn dat bijna niemand nog de verbondenheid en éénheid snapt die ons samen kan brengen in liefde, eerbied en solidariteit.

°°° De interventie °°° 

Volgens vele (zowel oude als recente) bronnen is er ooit een (kwaadaardige) ingreep gebeurd en die is nog steeds aan de gang. Er zijn talrijke signalen en situaties die erop wijzen dat er iets ‘verkeerd’ is gelopen. Dingen zoals eten en gegeten worden (voedselpiramide), de verplichting tot zinloos werk om de matrix van beperking en vernietiging in stand te houden, de noodzaak om geld te bezitten om op Aarde überhaupt te kunnen (over)leven, de wildgroei aan ziekten en trauma’s, het sterven van onschuldige kinderen, de waanzin van oorlog, verkrachting, misbruik en doodslag, enzovoort...Ongeacht wat voor uitleg je ook verzint (karma, god’s wil, straf, toeval, bad luck,…), er klopt iets niet met dit leven op deze ‘planeet’. Het leven op Aarde is voor de meesten loodzwaar, erg pijnlijk en komt in feite neer op dagelijks overleven in een vijandige hel (althans in vergelijking met de Oorspronkelijke Wereld waar onvoorwaardelijke liefde, volmaakte wijsheid en inherente vrijheid de grondtonen zijn). Het is niet duidelijk of we deze situatie als Spirit zelf hebben gecreëerd, of dat we hier (om één of andere reden) uit vrije wil zijn gekomen, of dat we (onbewust) werden misleid door kwaadwillende wezens en valse ‘goden’ en gevangen gezet in de slavenmatrix. Ongeacht hoe je het aardse leven op 3D ook bekijkt en verklaart (als een leerschool, een speeltuin, een groeiproces, een unieke ervaring, het afwerken van karma, een gevangenis, een energieboerderij of als een zelfgekozen creatie,…), het blijft een feit dat we (schijnbaar) afgesneden zijn van ons volledige potentieel, van de Oorspronkelijke Thuis en van het (echte) Zelf. In ieder geval is ontsnappen uit deze matrix razend moeilijk en tal van spirituele paden zijn volledig gericht op het verlaten van dit tranendal en het stoppen van de cyclus van recyclage. De oplossing die op deze blog al vele jaren wordt aangedragen, is spirituele permacultuur gecombineerd met gnosis en Zelfrealisatie.

°°° De leugen heerst °°° 

Waarom wordt over alles gelogen? Over de maan en de maanlandingen, over geo-engineering, over 9/11, over Antarctica, over de vorm van de Aarde, over kanker en vaccinaties, over ggo voedsel, over de evolutieleer en de planeet, over archeologie en de duizenden piramides, over ufo’s en buitenaardsen, over archonten en goden, over de wereldoorlogen, de nazi’s, de joden,...Waarom werden eeuwen geleden alle antieke bibliotheken (300+) vernietigd? Met daarin informatie over onze afkomst, bestemming en geschiedenis, en met vele belangrijke wetenschappelijke, filosofische, alchemistische, esoterische en spirituele perkamenten. Waarom zijn heilige boeken zoals de Bijbel vervalst en verminkt? Waarom wordt alles verdraaid en worden dagelijks YouTube kanalen verwijderd die bewustmakende video’s verspreiden?

°°° De technologie/natuur splitsing °°° 

Het fysieke voertuig van de Mens is een organische, biologische avatar die het best gedijt in een natuurlijke omgeving. Het heeft natuurlijk voedsel nodig zoals planten, water, zonlicht en zuurstof en het bestaat uit natuurlijke elementen, mineralen en vitaminen. De natuur is dus de ideale biotoop voor een Mens en brengt nog meer belangrijke zaken aan zoals rustgevende natuurgeluiden, donkere nachten, voedzame pollen, helende fytonciden, lekkere geuren, mooie kleuren, schoonheid en stilte,…Maar men doet er alles aan om de Mens weg te houden uit zijn natuurlijke habitat.
In de onnatuurlijke omgeving van een stad is nog weinig echte natuur te vinden. Integendeel, een grote stad is een druk wespennest vol beton, metaal, straling, auto’s, lawaai, technologie, stank, vervuiling,…Met de komst van de smart cities en 5G zal dit alleen nog maar erger worden. Het verschil met wonen en leven in de natuur is hemelsbreed. De Mens die in de stad verkiest te wonen, verliest de verbinding met zijn natuurlijke biotoop en het gevaar is reëel dat men stap voor stap en steeds meer een virtueel leven opgedrongen krijgt waar technologie, transhumanisme, robotisering en augmented reality de Mens verder zal afsnijden van zijn Oorspronkelijke Thuis en de verbinding met zich Zelf.       

°°° De virtuele simulatie °°°
 
Steeds meer wetenschappers onderzoeken de reële mogelijkheid dat we in een virtuele wereld leven, een soort multilevel, multiplayer, realtime videogame waarin we als speler (Zelf) een avatar (mind/body suit) animeren en allerlei avonturen en ervaringen beleven op een holografisch ruimte/tijd speelveld (3D Aarde). Het is zelfs heel goed mogelijk dat we dit  game of life zelf ontworpen en geschreven hebben als een soort holodeck ter exploratie en uitbreiding van Zelf. Volgens bepaalde bronnen zouden andere spelers dit game gehackt of gekaapt hebben en ons via mindcontrol laten geloven dat dit hele circus echt is (en geen bewustzijnsspel), waardoor we al vele eonen gevangen zitten in een voortdurende loop (geboorte/dood/vergetelheid). Het is dan verder ook mogelijk dat de Aarde een stationair en vlak veld is onder een kunstmatige dome en dat de ruimte niet echt bestaat maar een projectie is (zie The Truman Show). Dit onderwerp is zo boeiend, belangrijk en uitgebreid dat er binnenkort een volledig bericht aan gewijd wordt op deze blog.

De zandbak analogie

The moment a child is told what a bird is,
if they believe what they’re told,
they never see a bird again
they only see their thoughts.

Stel je een zandbak voor waar elke zandkorrel een gedachte is afkomstig van een andere Mens. In die zandbak bevinden zich ook emmers, schoppen, speelgoed,...die daar allemaal geplaatst zijn door andere Mensen. Dan zetten we baby’s en kinderen in de zandbak en vertellen hen om hun eigen, unieke levensdroom te creëren enkel met wat zich in de zandbak bevindt. Ze kennen dus alleen maar wat in de zandbak voorhanden is (namelijk de gedachten, ideeën en dingen die door anderen aangeboden worden). Het is duidelijk dat op die manier hun hele leven ontworpen wordt door iemand anders, met inbegrip van relaties, levensstijlen, waarden, meningen, interesses, gewoonten, behoeften,...Geen enkele gedachte of emotie is origineel of uniek of wordt door henzelf gecreëerd. Alles wat de kinderen doen is de gedachten van anderen recycleren en herkauwen. Alle kinderen in de zandbak zijn gevormd en gemodelleerd naar beelden en informatie van anderen of naar de verhalen die opgetekend staan in (heilige, wetenschappelijke of spirituele) boeken. Ze worden op die manier allemaal gekaapt en hun eigenheid vernietigd terwijl ze onbewust een nepleven voor zichzelf bedenken door middel van identificatie met de verhalen en beelden in de zandbak.

Elke zandkorrel is een 'naam' en iedere naam is een systeem-gedachte, een idee dat wordt uitgelegd (gelabeld) via onderwijs en school door middel van taal en cijfers. Het alfabet en woorden zijn labels, namen om dingen te benoemen en middelen om fenomenen te bestempelen. Alles bestaat uit namen, uit woorden en labels die ons uitgelegd en aangereikt worden door anderen als de enige keuzes in het leven. Men spreekt ook van semantiek (of betekenisleer) en vele filosofen hebben er boeken vol over geschreven (zoals Ludwig Wittgenstein en anderen). Deze labels, namen en bepalingen kleuren in grote mate ons wereldbeeld en ervaringen. Zoals het woord 'bepalen' ook duidelijk aangeeft: er worden palen rond gezet, de ervaring wordt begrensd door die te be-palen (met namen en labels).

Stel, je wandelt in het bos en merkt een levend wezen op. In de zandbak heb je geleerd (van anderen die het op hun beurt ook van anderen overnemen) dat dit wezen een berkenboom wordt genoemd waar een hele reeks eigenschappen aan worden gekoppeld (kleur, groeiwijze, nuttige delen, gebruik, eigenschappen, …). Dit aangeleerd label belet evenwel om rechtstreeks contact te maken met het levend wezen en informatie uit eerste hand te verkrijgen via directe communicatie. Een persoon die niet uit de zandbak komt en dus onbevangen en ongeconditioneerd het levend wezen ontmoet, zal een totaal andere verbinding en relatie aangaan met de berkenboom en de mogelijkheid openen om een directe één op één communicatie te onderhouden.

The real secret of magic is that the world is made of words,
and that if you know the words that the world is made of,
you can make of it whatever you wish.
(Terence McKenna)

 Versplinterde realiteit

De (Engelse) taal is een creatie tool.
Woorden zijn magische vibraties die 3D manifesteren.
Zie 'The Golden Web'
Wanneer we een onschuldige baby met lachende ogen in onze armen nemen dan zien we een schitterende Mens die in feite compleet is. Wanneer we dan de wereld aan kinderen beginnen uit te leggen (volgens onze gebrekkige kennis en vaak gebaseerd op leugens en misleiding), en hen instructies geven en allerlei labels plakken op dingen, dan vertellen we hen eigenlijk dat ze niet goed genoeg zijn om het allemaal zelf op hun eigen, unieke manier uit te vissen en te ontdekken. We  insinueren aan hen dat ze niet perfect en prachtig zijn en we installeren twijfel en onzekerheid. Deze versplinterde realiteit, dit verlies van connectie met hun inherente wijsheid (Zelf), genereert vaak destructieve emoties (angst, wantrouwen, schuld, twijfel,...) en onnatuurlijke gedragspatronen.

Leven in een zandbak vol gedachten en overtuigingen van anderen brengt twijfel en onzekerheid en zorgt dat de Mens in een 'gevallen' staat terechtkomt, schijnbaar afgesneden van de Bron. De zandbak vormt een nep-matrix waarin we opgroeien en waar ons voortdurend wordt verteld wat te denken, wat te voelen en hoe te handelen, net als een robot waarin een software disk geplaatst wordt met instructies en programma's over wat te doen en op welke manier. Dit is het artificiële leven van iedereen die opgesloten zit in de zandbak. We bedenken een levensdoel, een carrière en een manier van leven, en die zijn allemaal opgebouwd uit de zandkorrels (de gedachten en percepties van anderen). We geloven dat we de keuzevrijheid bezitten om voor onszelf een uniek leven te creëren door te kiezen uit de vele mogelijke omgevingen, schoolsystemen en levensstijlen. Maar het speelt zich allemaal af binnen de zandbak en deze levens zijn uiteindelijk slechts combinaties van zandkorrels die ons een (valse) illusie van vrijheid geven.

Openbaring

 An unexamend life is not worth living

De woorden en verhalen uit de zandbak zijn in het slechtste geval ook pertinente leugens. En zo bouwt de Mens zijn leefwereld op aan de hand van allerlei leugens en angstverhalen. Waardoor een wereld en maatschappij ontstaat die volledig de weg kwijt is en ontspoord geraakt. Onze tijd wordt ook wel apocalyps (openbaring) genoemd omdat alle oude en nieuwe leugens en misleidingen aan het licht komen.

Dit zijn bvb. enkele leugens of misleidingen (waarheid vermengd met leugens):
 • de Mens stamt af van de aap en de darwinistische evolutie theorie
 • materie veroorzaakt bewustzijn, de dood van het fysieke lichaam is het einde van bewust zijn
 • archeologie, antropologie, de piramiden, Atlantis, oude hoogstaande beschavingen
 • de maanlanding, het ISS, Skylab, SSP, ruimtereizen, outer space, Antartica
 • de moorden op de Kennedy's, Maarten Luther King, popsterren en vele andere figuren
 • 9/11, Osama Bin Laden, Al Qaida, Isis
 • Gladio, Bende van Nijvel, terreur aanslagen, false flags
 • deep state, commitee van 300, Bilderberg, Skull & Bones,
 • Vaticaan, pedofilie, satanisch misbruik door de elite en leiders
 • de massale ontvoering van miljoenen kinderen
 • de vorm van de Aarde, de planeten, de bewegingen van de Aarde, de zon, het universum, NASA
 • medicijnen en vaccins zijn veilig, de demonisering van homeopathie en natuurgeneeswijzen
 • wereldoorlog 1 en 2 en vrijwel alle andere oorlogen, de holocaust leugen
 • chemtrails, geo engineering, klimaatopwarming, vrije energie, anti-zwaartekracht
 Het kiezen van de zandbak

De zandkorrels waaruit we kunnen kiezen om ons leven op te bouwen, zijn allemaal gedachten behorend tot 'het matrixsysteem' en ons voorgeschoteld door anderen. Geen enkele systeem-gedachte behoort tot de 'Droom van het Leven'. Allemaal zijn ze vreemd aan wie wij in werkelijkheid zijn en uit balans met de 'Droom van het Leven'. De zandkorrels vormen onze overtuigingen, onze levensstijl, onze rassen en godsdiensten, onze statussen en standen en staan tussen ons in, ze verdelen ons en verbrijzelen onze eenheid met elkaar en breken onze verbinding als broeders en zusters van het leven. We voelen niet langer de natuurlijke band met het leven en alle medeschepselen, maar vallen terug op de orde van 'het systeem', de veiligheid van de zandbak, de conformiteit van de algemene norm, de conditionering sinds de geboorte,...want we hebben opgegeven wie we in essentie werkelijk zijn.

In plaats van de ware deugden van onvoorwaardelijke liefde te leven (wat de natuurlijke orde is in de Droom van het Leven), zijn we afgescheiden individuen geworden die verslaafd zijn aan de zandbak en voortdurend het 'systeem' van leven voorzien, wellicht omdat we niet beter weten. Zelfs wanneer we denken dat we vrijheid willen, zitten we vast in het systeem omdat onze gedachten aan vrijheid uiteindelijk zelf afkomstig zijn uit en gevoed worden door het systeem. We gaan akkoord met de gedachten en ideeën van anderen (derden) en gehoorzamen de gezagsdragers en autoriteiten. We accepteren de verhaaltjes uit de religies die ons loyaal houden aan het systeem en aan de valse goden, in plaats van loyaal te zijn aan ons Zelf.

Alle geloofssystemen komen uit het systeem, dus wat we ook geloven, de macht keert altijd terug naar het systeem. Omdat we het systeem nodig hebben om ons te beschermen tegen elkaar, geven we onze kracht weg aan degenen die de controle hebben en die ons al die twijfel, onzekerheid en leugens leerden. We werden gekaapt uit onvoorwaardelijke liefde, uit het veld van bewustzijn waar allen evenwaardig zijn en waar geen meesters en slaven nodig zijn. Ons gezamenlijk geloof in het systeem is de lijm die ons samenbindt en fungeert als de steunpijlers voor de piramide. Onze meesters zijn heel slim, ze verdelen ons in egopersonen, religies, standen, rijken, armen, burgers, koningen, soldaten,...en verbinden ons dan weer samen als één mensheid in hun eigen ontworpen ‘nieuwe wereld orde’ systeem.

We willen wel vrijheid, maar geen echte vrijheid. We willen vrijheid maar in een andere gedaante binnen het kader van het systeem en zonder de verantwoordelijkheid die bij echte vrijheid hoort. We willen vrede, maar we willen dat iemand ons vertelt hoe je tot vrede komt en we willen dat de autoriteiten voor die vrede zorgen. We willen gelijkheid en rechtvaardigheid maar we willen ook nog steeds gezagsdragers om die gelijkheid en rechtvaardigheid te handhaven. Onze voortdurende twijfel en onzekerheid over wie we werkelijk zijn en over ons vermogen om de volledige verantwoordelijkheid over ons leven te nemen, betekenen in feite dat we de ‘nieuwe wereld orde’ (nwo) uitnodigen. Een nwo waar een valse eenheid ons samen bindt, waar mensen een volledig geïnfiltreerd, geconditioneerd en gemanipuleerd bewustzijn kiezen, waar een (pseudo) eco-duurzame levensstijl (gefinancierd door de nodige belastingen) een echte verbinding met de natuur verhindert, waar één religie, één taal, één digitale munt, één regering, één wetgeving, één onderwijs, één militair apparaat,...alles uniform en controleerbaar houdt, waar voor iedereen en voor alles wordt gezorgd van geboorte tot dood en waar we een systeem krijgen van geschenkjes, privileges en heel veel plichten, maar met nieuwe 'namen' en een nieuwe verpakking. Er is niets natuurlijk aan de 'eenheid' van de nwo, omdat er nog steeds een organisatie van autoriteiten achter zit die ons vertellen (via media, onderwijs en ontelbare verhaaltjes) hoe te denken, wat te voelen, wie te zijn en hoe ons te gedragen.

De zandbak is hypnose in de droomwereld

Door de overvloed aan informatie uit de zandbak waardoor we 'betoverd' raken, vergeten we ons ware Zelf en aanvaarden we alles uit de zandbak in ons leven. We raken aangepast aan de schade die het systeem ons toebrengt en raken verslaafd aan de goede dingen die het systeem te bieden heeft, en zo blijven we vernietigen wie we werkelijk zijn, namelijk een Levende Schepper, de Unieke Droom van het Leven, een Soevereine Creator van Liefde en Schoonheid. In plaats van de natuurlijke orde van onvoorwaardelijke liefde te leven en te zijn, leven we in een nep-systeem waar ons een valse eenheid wordt opgelegd, want we hebben te veel twijfel en onzekerheid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de verzorging en creatie van onze levens.

De organisatie achter de zandbak wordt soms de ‘satanische wereld orde’ genoemd. Het is een duistere kliek gestoorde en zielloze psychopaten en ze gebruiken hun geld, macht, invloed, occulte kennis en controle netwerken om de Mens voortdurend aan te vallen en zijn onvoorwaardelijke liefde te breken. Het trauma van deze aanvallen op het leven en op wie we werkelijk zijn, wordt steeds dieper en steeds meer mensen worstelen om te overleven, om een ​​dak boven het hoofd te hebben en eten op tafel te krijgen. De duistere kliek brengt steeds meer ziekte, meer oorlog, honger, armoede, geweld, conflict, leugens, vergif, controle,...kortom chaos en ellende, waarna ze hun eigen remedie zullen aanbieden, een nieuw ‘systeem’, een satanische wereldorde, waar de mens in twijfel, onzekerheid en angst zal in ronddolen, verdwaasd en verslaafd aan 'the internet of things'.

If you don't have a plan, you become part of somebody else's plan.

Mindcontrol van geboorte tot dood

Eén van de agendapunten der elite is om ons eerst volledig op de knieën te brengen, zodat we gretig en zonder morren alles zullen accepteren wat ze ons aanbieden, want het zal lijken als dé oplossing voor al onze problemen. Eerst complete chaos creëren om dan een (duivelse) orde in te voeren. Deze vooraf bepaalde nepremedie zal ruiken als rozen en zal verkocht worden met dure woorden als eenheid, bewustzijn, eco-vriendelijk, eerlijk, voel je god, eeuwig leven, altijd gezond,...maar het zal een onnatuurlijke en voorwaardelijke manier van leven zijn waar iedereen nog steeds onderaan de piramide bengelt en waar iedereen nog steeds in een verbrijzelde realiteit leeft. Een wereld waar de toegang tot voedsel en allerlei privileges zal afhangen van het vervullen van quota en de conformiteit aan de regels van het big brother controlesysteem. Microchips, iris detectie, gezichtsherkenning, duimafdrukken en een sociaal krediet systeem zullen bepalen wie toegang heeft tot uitkeringen, supermarkten, woonruimten, vliegmaatschappijen, autowegen,...Wie de quota niet haalt of de chip niet heeft, wordt de toegang geweigerd.

Dit is de moderne vorm van lijfeigenschap, waar iedereen belastingen, energie, tijd en levenskracht aan het satanische netwerk zal afstaan. Deze nieuwe wereld orde propageert een manier van leven zonder de deugden van onvoorwaardelijke liefde. Een systeem waar we vastgelijmd blijven aan een onnatuurlijke manier van leven die totaal uit verbinding is met de natuur en met ons ware Zelf. We zijn nog steeds aan het vechten met elkaar over van alles en nog wat, we zitten nog steeds gevangen in de verbrijzelde werkelijkheid, in de geconditioneerde zandbak. Daarom is de co-creatie van Levensdorpen en Familiedomeinen van cruciaal belang, omdat ze de Mens kunnen inspireren en helpen om ‘het systeem’ volledig te verlaten, en er nooit meer naar terug te keren.

Al sinds het begin der tijden wordt de mensheid geteisterd door een vreselijke en dodelijke plaag genaamd mindcontrol. Het gevolg van die conditionering is dat de mind der mensen volgepropt zit met scenario's over tekort, beperking, schuld, nederlaag, strijd en conflict. Men kan het collectieve herinneringen of archetypen noemen maar eigenlijk zijn het meer zelf-gestuurde verzinsels en zelf-vervullende voorspellingen. Mensen creëren allerlei scenario’s die net als de eeuwenoude mythen, parabels en legenden pogen om hun leven te verklaren. Deze scenario’s initieerden de geboorte van allerlei goden in ons wereldbeeld, het geloof in noodlot, het idee van trots en ijdelheid, het aanvaarden van strijd en ondergang, kortom een hele reeks conclusies over allerlei beperkingen.  Deze gedachtevormen bestaan uit lagere energieën die zich nestelen in het bewustzijn en daarna gevangen worden in woorden en beelden om een wereld uit balans te creëren en uiteindelijk hele beschavingen laten instorten.

Om er los van te komen is een langdurig proces van imaginatie, creatie, visualisatie, inventie,... nodig zodat de Mens op een andere manier naar het leven begint te kijken, dynamisch, voortdurend uitbreidend, gevuld met de energie van een zich ontplooiend bewustzijn. Dan is nederlaag onmogelijk of in ieder geval nooit definitief. Ergens diep in ons leeft een onblusbaar vuur van creatie, de Droom van het Leven. We kunnen het miljoenen jaren ontkennen maar uiteindelijk zal het uit zich Zelf naar boven komen en onze levens transformeren. Niets kan het bewustzijn stoppen wat in eeuwige poëzie ons bestaan schrijft, groter dan wat voor mythe ook, mooier dan welke hoop ooit. We zijn veel echter dan echt. Onze verbeelding is eeuwig.

If you don't claim your power, someone else will.

Levensdorpen in de matrix

De remedie voor dit alles is het Levensdorp, een autonome en zelfvoorzienende dorpsgemeenschap waar gezinnen samen wonen, leven, spelen en creëren op permacultuur familiedomeinen.

De via onderwijs en media opgedrongen gedachteconstructies en zandbak beelden die we voortdurend produceren, helpen mee de maatschappij, de wereld en zelfs deze 3D realiteit te scheppen en houden ons gevangen in slavernij. Indien we een andere wereld wensen dan dienen we andere gedachten te denken, nieuwe beelden te maken, bevrijdende educatie aan te bieden en vooral echt en daadwerkelijk anders te gaan leven (en dat betekent actie, in beweging komen) tot we de vrijheid bereiken die de Droom van het Leven voor ons bewaart.

Op een Levensdorp ‘oefenen’ we de praktijkervaring van een leven in vrijheid waarbij we stap voor stap de gedachten en gewoonten uit ‘het systeem’ loslaten door volledige verantwoordelijkheid te nemen en in kracht en respect samen te komen met gelijkgestemden waar we zorg dragen voor het land, voor de Aarde en voor elkaar. Het is belangrijk te beseffen dat alle programma’s, beelden en overtuigingen, die via onderwijs, media en mindcontrol in het bewustzijn werden en worden ingeplant, NIET thuishoren in het Levensdorp. Want anders krijgt men gewoon meer van hetzelfde en brengt men het destructieve en beperkende systeem in het Levensdorp binnen. Daarom is er een tussenfase, een transitie periode nodig waar we samen elkaar helpen om de beperkende mindcontrol te neutraliseren.

First, heal yourself

De zandbak wordt eerst vervangen door de ‘modderpoel’, een periode van afkicken en loslaten, van heropvoeding en mindpower. Dit kan een lang, pijnlijk en confronterend proces zijn waar we stap voor stap oude gewoonten en denkpatronen loslaten en transcenderen. Een nieuwe Mens wordt geboren omdat de oude overtuigingen oplossen en men steeds opnieuw een betere versie van zichzelf kiest. Een leven in echte vrijheid en verantwoordelijkheid vraagt oefening, aandacht, motivatie en inzet. Met de steun en de hulp van gelijkgestemden kan de fase van de modderpoel makkelijker aangevat worden. Het gaat niet om elkaar te veroordelen, maar om elkaar liefdevol helpen om de blinde vlekken, subtiele programma’s en automatische patronen te zien die vastzitten in het onderbewuste. Dit ontleren kan lastig en uitdagend zijn maar het is een noodzakelijke stap bij de creatie van ‘do no harm’ Levensdorpen net omdat die gedragen worden door een ander fundament gebaseerd op overvloed, vrijheid, geweldloosheid, samenwerking, liefde, zelfvoorziening en de unieke creativiteit van ieder Mens. Deze nieuwe inzichten komen niet vanzelf, men dient ze te activeren in zichzelf en ondertussen de oude angst en schaarste programma’s te deleten. Tijdens de modderpoel fase zijn er niet alleen dingen los te laten maar ook nieuwe dingen te leren. We leren verantwoordelijkheid nemen, samen werken met elkaar, zonder angst leven, proeven van echte vrijheid,... Het is een tijd van diepe heling want iedereen draagt trauma’s en kwetsuren mee veroorzaakt door het systeem. 

Gezien kinderen de volgende generatie zijn en de toekomst van de wereld, is de belangrijkste stap om hen uit de klassieke schoolsystemen te halen zodat ze niet langer de beperkende programma’s en leugens ingeprent krijgen. De volwassenen kunnen stoppen met hun kracht, energie, leven en tijd weg te geven aan allerlei instanties, autoriteiten en corporaties en niet langer mee te werken aan de instandhouding van een ziek en destructief systeem. Het is belangrijk te begrijpen dat de Levensdorpen en Familiedomeinen niet langer behoren tot het piramidesysteem van macht en controle, ze behoren niet langer tot de groei-economie en geldmaatschappij, tot de dumbing down onderwijs systemen en de big pharma medicatie fraude, tot het toneelspel van politiek en oorlog. 

Dit afstand nemen van de matrix is een grote en indringende stap die makkelijker wordt wanneer Mensen samenwerken met gelijkgestemden. Echte vrijheid bestaat niet zolang je nog afhankelijk bent van allerlei modellen en systemen die ontworpen werden/worden om iedereen volgzaam en bezig te houden. Het maakt niet uit welke naam het systeem draagt, kapitalisme, democratie, communisme, republiek, welvaartsstaat, onderwijs, christendom, islam, new age,...Het zijn allemaal ideeën, concepten en verklaringen van anderen die we vaak voor waar en vanzelfsprekend aannemen. En die ons beletten om een directe één op één ervaring met de schepping en de natuur te ontdekken en connectie te maken met de wijsheid en kracht van het Zelf. Zie je, het hele systeem is ontworpen om het bewustzijn in een lage vibratie te houden, om het te beperken en af te sluiten. Een kind wat opgroeit in harmonie met het leven en met de natuur als directe ervaringsschool leert om het bewustzijn te ontplooien, te expanderen, om verbinding te maken met al wat is.

At any given moment you have the power to say: 'This is not how the story is going to end'.

Leave the system

De uitweg uit het (sociaal/economisch/politieke) systeem is er onafhankelijk van worden. Er gewoon uit stappen. Door middel van dingen zoals lokale productie, eigen energievoorziening, permacultuur, voedselbossen, producent worden in plaats van consument, samenleven zonder geld (ubuntu), geweldloosheid, schenkeconomie, enz. De echte en enige oplossing wordt zichtbaar wanneer ieder Mens volledige verantwoordelijkheid neemt en opstaat in kracht, vrijheid en soevereiniteit. Elke Mens heeft het geboorterecht om het geschenk van het leven ten volle te leven. Alles is er al, land, grond, planten, geneeskruiden, voedsel, water, hout, overvloed,...alles is er gewoon. Er is geen geld of eigendom nodig, geen staat of regering, geen politie of corporaties, geen wapens of  kerncentrales, geen zakendoen of  brainwash scholen, geen globalisme of  koningen, geen meesters of slaven,...Er zijn alleen maar Mensen nodig die een paradijs van overvloed willen creëren waar we zorgzame behoeders van de Aarde worden en  waar we iedereen eren als een unieke, creatieve expressie van de Levende Schepper.  

Een hoofddoel van het Levensdorp is Mensen de kans te bieden zich Zelf te herinneren door onder meer de natuur als inspiratiebron en educatiemiddel te gebruiken in plaats van zich te laten indoctrineren door het huidige systeem van begrenzing en manipulatie. Dit systeem heeft een verborgen agenda en brengt een uitleg door derden naast allerlei instructies, suggesties en mindcontrol technieken om in het hoofd van kinderen te komen en hen een welbepaalde visie op de werkelijkheid op te dringen vaak gebaseerd op leugens.

Familiedomein dorp in Rusland
Het doel van een Levensdorp is om via samenwerking met gelijkgestemden een brug te bouwen waardoor de mogelijkheid ontstaat om ‘het systeem’ te verlaten. Het doel is om een omgeving te creëren (een Ruimte van Liefde) waar we niet langer onderhevig zijn aan indoctrinatie en mind manipulatie, maar waar we een rechtstreekse en onbevangen ervaring hebben van de Droom van het Leven. Waar wijzelf en onze kinderen opgewekt en geïnspireerd worden door de natuur en waar we aan niemand verantwoording hoeven af te leggen omdat we zelf verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een ‘do no harm’ levensstijl.

De co-creatie (samenwerking) verloopt in diep respect voor het uniek zijn van elke bewoner. Elke familie is onafhankelijk en zelfvoorzienend (voedsel, energie, water, woning,…) waardoor niemand jaloers of zich bedreigd hoeft te voelen. Er is geen reden tot hebzucht of angst voor tekort want het dorp kan makkelijk in alles voorzien en produceert bijna vanzelf overvloed op elk vlak. Die overvloed brengt ook een stuk zekerheid waardoor we kunnen ontspannen en focussen op andere dingen zoals het herstellen van moeder Aarde. Want zij is ons levend lichaam, ons levende bewustzijn.
De Droom van het Leven is de creatie op Aarde van wie jij in essentie bent. En de enige manier om iemand te helpen wakker worden is door zelf jouw essentie te leven en het voorbeeld te zijn. Alle gedachten zijn dromen. De gedachten in je hoofd zijn niet wie je werkelijk bent - het zijn niet jouw unieke, originele dromen. Je hebt ze niet gemaakt, ze werden ingeprent. Enkel het hart kent jouw ware wezen en unieke dromen. Gebruik de mind om die dromen te helpen manifesteren.

Op school word je dom

Althans volgens expert John Taylor Gatto. Omdat een baby en een kind nood hebben aan een externe begeleider/opvoeder voor ongeveer 7 jaar zal er altijd een vorm van beïnvloeding zijn. Maar hier zijn verschillende opties mogelijk. De zandbak is een analogie voor de maatschappelijke wereldmatrix die de rol van opvoeder opneemt en de kinderen een welbepaalde toekomst en richting uitstuurt. Wat zeggen de Jezuïeten ook weer: ‘geef mij een kind tot 7 jaar en ik geef je de man’. Indoctrinatie werkt wel degelijk.
Veel educatie systemen zijn nog steeds gebaseerd op het Pruisisch model. Dat systeem ontstond in de 19e eeuw met de bedoeling de kinderen en jongeren een welbepaalde richting op te sturen en om hen te kneden en te formeren tot volgzame burgers. Volgens John Taylor Gatto had de Pruisische overheid een duidelijk idee van wat gecentraliseerd onderwijs zou moeten opleveren:
 • Gehoorzame soldaten bij het leger.
 • Gehoorzaam personeel voor mijnen, fabrieken en boerderijen.
 • Ondergeschikte ambtenaren, getraind in hun functie.
 • Ondergeschikte bedienden voor de industrie.
 • Burgers die over de meeste onderwerpen dezelfde mening hebben.
 • Nationale uniformiteit in denken, woord en daad.
Ondertussen zijn tal van nieuwe educatie modellen ontstaan die een andere input kiezen (Steiner, Freinet, Montessori, methodescholen, religieuze en spirituele scholen, thuisonderwijs,...). En er zijn ook schoolsystemen die pogen om de invloed van de kunstmatige matrix te beperken en de inherente wijsheid van de ziel te activeren, denk aan de Sudbury scholen of de Tekos school in Rusland. Sommige ouders kiezen 'unschooling' en laten de kinderen hun gang maar gaan.
Een andere mogelijke invloedbron (programmering) is de natuur. Dat is de organische matrix. Deze aanpak komt uitgebreid aan bod in de Anastasia boeken en hier volgen enkele basis vertrekpunten om een educatie model te ontwikkelen gebaseerd op deze boeken.
 • De Mens is Goddelijke schepper, een Creator die de slapende spiritueel/psychische vermogens in zichzelf kan activeren en oefenen.
 • De natuur is dé ideale en levenschenkende biotoop om te observeren, om mee samen te werken en om in te spelen, te leren, te wonen en te leven.
 • Nieuwsgierigheid, verwondering en ontdekking zijn de aandrijfkrachten tot enthousiast leren.
 • Het kind is geen leeg vat dat gevuld moet worden, maar een open wonder wat gestimuleerd kan worden om zelf antwoorden te vinden.
 • Zowel de linker als de rechter hersenhelft (logica én kunst) krijgen gelijke aandacht.
 • Meditatie en spirituele oefeningen kunnen een dagelijkse rol spelen.
 • Cognitieve kennis enerzijds en affectieve empathie anderzijds zijn in evenwicht. Denken, voelen en willen worden gelijkmatig geoefend.
 • De innerlijke, aangeboren en inherente wijsheid en liefdeskrachten worden gewekt en ontwikkeld.
 • Spelend leren en leren spelen zijn hoofdactiviteiten waar ruimte voor magie ontstaat. Spel is de sleutel tot creatie.
 • Iedereen is leraar en leerling van en voor elkaar. Er is geen concurrentie of competitie maar samenwerking en behulpzaamheid.
 • Er ontstaat een bio-resonantie effect waardoor energetische en rechtstreekse overdracht van kennis en inzicht mogelijk wordt.
 • Individuele probleemoplossing wordt sterk aangemoedigd.
 • Het creëren van schoonheid, harmonie en humor is een dagelijks terugkerend aspect.
 • Er is veel aandacht voor de kunsten (muziek, beeldhouwen, schilderkunst, architectuur, dans, toneel,...).
 • Het leeraanbod en de omgeving bevatten alles om een zelfvoorzienend leven vorm te geven (voedsel telen, koken, huizen bouwen, ambachten, handwerk, permacultuur technieken,...).  
 • Er is geen beoordelingssysteem omdat de afhankelijkheid en controle van externe autoriteiten onnodig is bij soevereine kinderen en Mensen.
 • Er is een bewuste samenwerking en communicatie met dieren en planten (via telepathie en rechtstreekse beeldoverdracht).
 • Het dorp, de thuis, de omgeving, de naburige dorpen, mensen, dieren...ze zijn allemaal deel van de 'school'. Homeschooling wordt 'worldschooling'.
De matrix is de collectieve droom die we gezamenlijk dromen en waarin een A.I. programma loopt die het bewustzijn manipuleert. De film die we extern projecteren als de wereld wordt geschreven en gevormd door de letters, woorden, verhalen, geluiden, vormen, kleuren, geometrie, beelden, muziek,...die collectief door tradities, cultuur, religies, regeringen, scholen, films, internet en dergelijke in het bewustzijn worden ingebracht. Er was een tijd, heel lang geleden, dat we onze droom zowel individueel als collectief, bewust stuurden en controleerden. Maar velen zijn in slaap gevallen in de droom en laten zich onbewust programmeren tot allerlei wantoestanden en misdaden.
Niettemin zijn we allen in staat de collectieve droom te beïnvloeden en te veranderen. We zijn krachtiger dan we ons kunnen voorstellen. We creëren samen de droom die we leven noemen en we kunnen alles corrigeren wat we willen veranderen. Er is geen technologie of transhumanisme nodig om dit te doen. Evenwel bestaat de valkuil dat we nog maar eens gekaapt en gehackt worden en dat we de kracht buiten ons zoeken en gevangen raken in een nieuwe, digitale surrogaat wereld. Word wakker en bewust en wees liefde in je hele droom.

Alles wat we dromen is mogelijk. En we zijn nog maar net begonnen. Aan de horizon verschijnen de mooiste vergezichten. Groene weiden en spelende kinderen, vrolijke vlinders en lachende mensen, tuinen vol overvloed en samen dansen in het maanlicht. De toekomst wordt een schitterend liefdesverhaal geschreven met gouden letters door alle harten samen.

Volgende keer: mindfulness & bewust ouderschap.

Meet Sina, my favorite drummer on YouTube.


It's time to dream our own dream.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten