27/09/2009

Co-creatie deel 2


Dag 77 tot 80 - 23 tot 26 september - Co-creatie (deel 2)

Thoughts become things ... choose the right ones!

In het reisbericht van 29 juli (Puivert deel 1) wordt het proces van creëren al even aangeraakt. In de komende berichtjes wil ik nog wat dieper ingaan op dit boeiende en belangrijke onderwerp. De volgende 20 tips kunnen al helpen om een bepaalde zienswijze en levensinstelling, een bepaalde trilling en vibratie steeds meer toe te laten. Er zijn vele technieken en boeken die ons voorbereiden en begeleiden in het proces van bewuste creatie. Onderstaande tips zijn samengevat uit een boek van Barbara Borecka: 'De Kunst van het Leven'. We creëren door middel van onze vibratie. Iedereen zendt constant, bewust en onbewust, energiepatronen naar het Universum. Door resonantie worden ze versterkt en keren ze naar je terug. Met andere woorden: wat je vibreert, verschijnt in je leven. Wat je uitzendt via gedachten, gevoelens, overtuigingen, oordelen,...wordt uiteindelijk werkelijkheid in je leven.

It's your mind that creates the world.

 • Hou je uitsluitend bezig met datgene wat je echt wilt en doe dit op een aangename en vreugdevolle manier. Stop met te vechten tegen en energie te schenken aan wat je niet wilt. Ieder thema bestaat eigenlijk uit 2 opponenten: datgene wat je wenst en het gebrek eraan. Als je aandacht besteed aan 'het gebrek eraan', creëer je alleen maar meer gebrek. Vraag jezelf vaak: ben ik nu bezig met dat wat ik wil of focus ik op het gebrek eraan?
 • Ontwaak iedere dag met de intentie dat het een mooie en goede dag wordt. Zoek naar redenen om je de hele dag door goed te voelen en plan voortdurend activiteiten die je heel graag doet en je echt gelukkig maken. Omring jezelf met positieve en goede mensen, dingen, gedachten, boeken, films, activiteiten, enz. Zoek overal en altijd naar positieve aspecten. Zeg: Vandaag zie ik de positieve kanten van alles en iedereen.
 • Stel je voor dat het Universum in wezen volkomen goed en vriendelijk is (en dat is het trouwens ook). Weet dat alles wat hier aanwezig is en alles wat gebeurt, enkel voor jouw welzijn, voor jouw evolutie bedoeld is. Om je krachtiger, wijzer, bewuster, levendiger, vollediger en liefdevoller te maken. Zeg vaak: Alles is goed en dient voor iets goeds. Alles is hier voor mij, alles is mijn creatie en dient om te spelen en te genieten en helpt mij te ontwikkelen op de best mogelijke manier.
 • Je kan je lessen leren op het pad van Vreugde, Harmonie en Licht. Verlaat het pad van moeite, vechten en verdriet. Er is altijd een andere manier: moeitelozer, vlotter, mooier en liefdevoller. Zeg: Ik kies voor het pad van vreugde. Ik laat al het andere simpelweg los.
 • In je diepste wezen – als Zelf, als Essentie, als Geest – ben je goed, waardevol, waardig en perfect, daarom verdien je een goed leven en het allerbeste. Zeg: ik ben goed, waardevol en prachtig. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. Ik ervaar iedere dag meer vreugde, geluk en overvloed in mijn leven. Ik laat mijn eigen licht stralen. Ik creëer voor mezelf een geïnspireerd leven dat voldoening en succes op alle vlak brengt. Ik accepteer volledig het grote geschenk van mijn leven op Aarde en in dit lichaam. Ik kies om een goed en mooi leven te hebben.
 • Maak het beste van waar je nu bent. Laat verleden en toekomst los, leef hier en nu. Gebruik in volheid je actuele mogelijkheden. Leef de volle 100 %. Wees zo gelukkig als je kan op ieder moment. Vanuit het goede nu, kan allleen een goede toekomst ontstaan. Zeg: Ik ben op de juiste plaats en tijd. Ik maak iets moois van iedere dag. Mijn toekomst is goed, licht en prachtig. Ik geef mezelf toestemming om te lachen, te genieten, blij en vreugdevol te zijn.
 • Geef je dromen de kans – ze zijn het waard en ze schenken je kracht en energie. En het is fantastisch als ze uitkomen en je werkelijk je droom kan leven. Zeg: Ik leef in een prachtig, overvloedig, onbegrensd Universum waar alle dromen werkelijkheid kunnen worden.
 • Wees goed, liefdevol en begripvol voor jezelf. Zeg: Ik hou van mezelf. Ik steun en troost mezelf altijd. Ik sta volledig achter mezelf.
 • Er is voortdurend enorm veel steun voor je in het Universum. Zeg vaak: Ik open mij voor alle steun, aanmoediging, hogere leiding en inspiratie die er altijd voor mij is in het Universum.
 • Als je niet weet wat je (in een bepaalde situatie) moet doen: niet doen, maar voelen. Maak je geen zorgen, begin niet te piekeren maar ga je goed voelen – zo goed als je kan. Niet doen maar vibreren: positief vibreren. Leer luisteren naar je hart. Het verstand weet erg weinig en wordt bij veel mensen beheerst door het ego. In het hart woont alle wijsheid en ook de kennis over je eigen unieke zielepad.
 • Laat je steeds meer leiden door je Innerlijke Essentie, de Bron van Wijsheid in jezelf die spreekt door je hart via je intuïtie en je enthousiasme. Zelfs als het niet logisch lijkt (voor je verstand). Waar je warm en enthousiast van wordt, zijn de lichtbakens op het pad dat je dient te volgen.
 • Iedere keer als je een doel bereikt, krijg je twee veranderingen. Enerzijds een zichtbare en feitelijke fysieke materialisatie van je wens of verlangen. Anderzijds eerder onzichtbaar, namelijk het ervaren van een ander gevoel, andere gedachten, een andere vibratie. Evenwel, dit onzichtbare aspect kan je nu al direct ervaren door visualisatie, voorstellingsvermogen, opwekken van vreugdegevoel, enz. En aangezien de vibratie voorafgaat aan de materialisatie en het energetische niveau meer impact bezit dan het fysieke, is het dagelijks streven naar het ervaren van het gevoel en de gedachten die samenhangen met de uitgekomen wens de snelste manier om tot materialisatie te komen.
 • Verander je levensinstelling van 'zo veel mogelijk' (teveel) en 'zo weinig mogelijk' (tekort) naar 'wat goed voelt' (harmonie).
 • Als je een bepaalde actie onderneemt, kijk dan goed of de omstandigheden meewerken. Als je op de juiste weg bent, worden je acties ondersteund door het Universum en je krijgt vaak tekens van goedkeuring.
 • Je bent met een unieke levensmissie hier op Aarde gekomen en bezit alle potentieel om die te verwezenlijken op een moeiteloze of een moeilijke weg. Aan jou de keuze.
 • Jouw eerste verantwoordelijkheid is dat jouw leven werkt en dat geluk en vreugde vaste waarden worden in je leven. Daarmee draag je bij aan een goede energie, harmonie en inspiratie hier op Aarde voor anderen en voor de volgende evolutiefases van de Aarde en de mensheid en zelfs de Hogere Regionen van het Universum.
 • Help anderen alleen voor zover je kan, zodat jij in balans kan blijven en je levensmissie en hoge doelen kan verwezenlijken. Mensen creëren vaak (onbewust) moeilijkheden om ervan te leren of om krachtiger te worden door ze te overwinnen. Als jij die voor anderen oplost, moeten zij snel weer andere moeilijkheden creëren om hun lessen te leren (en vaak op het pad van moeite en pijn, als dat het enige pad is wat ze kennen of waar ze in geloven). Oordeel niet wat 'goed' of 'slecht' is voor anderen. Beoordeel niets of niemand (wat trouwens niet kan), want je weet niet waarom mensen hier op Aarde gekomen zijn, wat hun te doen en te leren staat. Hun eigen Geest weet dat wel en leidt en steunt hen op deze tocht. Daarom is niemand in feite zo alleen, machteloos en zwak als het lijkt.
 • Stap over van de positie van machteloos slachtoffer (waar dingen je gebeuren en je leven beheerst wordt door toeval, pech of ongeluk), naar die bewuste creator die je bent, waar je je eigen macht opeist en waar je het centrum bent en de bron van je werkelijkheid. Iedereen creëert een eigen werkelijkheid, een eigen droomwereld. Je kunt een nieuwe werkelijkheid dromen, een nieuw scenario schrijven voor jezelf, met meer ruimte voor vreugde, vrede en overvloed. Zoek technieken om dit te leren en te doen.
 • Je bent niet machteloos en zwak, gestuurd door meedogenloze goden, gemanipuleerd door duistere krachten en gedropt in een wereld vol pijn en ellende. Je bent vanuit je eigen vrije wil, met steun van vele liefdevolle wezens en met enorme mogelijkheden en potentieel in een wereld van schoonheid, overvloed en groei gekomen, op de liefdevolle planeet Aarde die je leven voortdurend onderhoudt. Vanuit het perspectief van de Geest was je enorm verheugd om hier te komen. Om de Aarde en de mensheid te verrijken met jouw unieke licht en je Ziel te verrijken door je ervaringen, groei en uitvindingen in deze Aardse dimensie.
 • Als je alles hebt gedaan wat je kon en je creatie/verlangen nog steeds niet komt, laat het dan helemaal los. Misschien moet er verder aan gewerkt worden in spirituele dimensies en kan dat pas als je het eindelijk los laat. Of misschien zijn de tijd, het draagvlak en de omstandigheden nog niet juist voor een materialisatie ervan. Misschien past deze creatie echt niet in het Hoge Plan voor jou en is iets beters en mooiers al onderweg. Zeg dan: Universum, ik laat het nu volledig los. Ik vertrouw erop dat als deze wens echt iets hoogs, goeds en waardevols voor mij in zich draagt, ik het alsnog krijg aangeboden op de juiste tijd.
Your vision will become clear only when you look into your heart.
Who looks outside, dreams.
Who looks inside, awakens.


Volgende keer onderzoeken we dit droombestaan hier op Aarde en zoeken we manieren om het scenario van ons leven te herschrijven.

Wel, als we dan toch constant (bewust en onbewust) creëren met ons denken, voelen en willen;
waarom dan niet een nieuwe, prachtige en harmonieuze wereld tot aanschijn dromen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten